Входно-изходните устройства представляват система модулна организация на входа / изхода / на търговският обект, целяща да насочи клиентопотока в определената от технологията на обекта посока. Състои се от врата тип ” лист ” или ” въртележка ” – механичен вариант ; както и автоматичен вариант с устройства със сензорно задействие.

Показване на 6 резултата