Гаранционна
и извънгаранционна поддръжка


Гаранция
При оборудването си всеки един обект преминава през няколко финални фази, които макар и да изглеждат рутинни, всъщност са от изключителна важност за постигането на желаният краен ефект :
- доставка на оборудване
- монтаж на оборудване
- гаранционна и извънгаранционна поддръжка

Гаранция
Професионалното оборудване се характеризира с редица специфики по отношение на достъпа му до обекта, разтоварването му от превозното средство и поставянето му на мястото за монтаж . За постигането на тези задачи се грижи нашият логистичен отдел, чиято основна цел е всички доставките да бъдат извършвани в определеният срок, безпроблемно и във фабричен вид .

Още за гаранционните условия си сервизното обслужване

Правилният и качествено извършен монтаж на оборудването е гаранция за дългогодишна и безаварийна и експлоатация . Различните съоръжения имат специфични и често комплицирани изисквания за монтаж. / Ел. и ВиК комуникации, отводняване, температурни изисквания в работното помещение ; дебит на въздух /

Техническият ни екип е на разположение за всякакъв род консултации и възникнали проблеми.

Оповавайки се на дългогодишният ни опит и познавайки спецификата на бизнеса, ние се стремим да изградим сервизна мрежа, която максимално бързо и акуратно да реагира при нужда, както при възникнали проблеми, така и за консултации и въпроси .

Нашият екип от сервизни специалисти ежедневно е на разположение на своите клиенти и партньори.

За да улесним максимално нашите клиенти компанията ни предлага освен гаранционната и извънгаранционна поддръжка на преференциален абонаментен план..