Изграждането и оборудването на нов обект или преустройството на стар такъв е дълъг и сложен процес.


Той преминава през няколко взаимосвързани и изключително важни етапа на проектиране, за постигането на ефектен дизайн и максимална функционалност.

" По време на този процес се извършва подбор на оборудването, както като технически параметри и капацитет, така и в съответствие с финансовите възможности на инвеститора. Като производител и комплексен доставчик ние сме наясно с важността на този етап от изграждането на обекта, затова с течение на годините работа изградихме екип от специалисти – дизайнери и конструктори, които успешно да ръководят целият този сложен процес. Началото на технологичното проектиране започва със заснемане на обекта и изготвяне на технологично разпределение на оборудването.
По желание на клиента се изработват и т.нар. 2 и 3 D визуализации, които дават точна представа, как ще изглежда обекта след неговото изпълнение. Качествено изработеният технологичен проект гарантира максимално ефективен и оптимален начин на работа за всеки конкретен обект.

Висококачествено оборудване за магазини, заведения, барове

Ние предлагаме консултации и имаме индивидуален подход към всеки.

Изработва се първоначален идеен проект, при който инвеститора се консултира за различните варианти за изпълнение, като се спазват законовите норми и разпореждания съгласно действащото законодателство и системата за контрол HACCP. На следващ етап на проекта се специфицират параметрите на оборудването в съответствие с изискванията за работа. Съобразяват се нужните Ел. и ВиК комуникации и стандартите за ергономия. За допълнителна информация, моля не се колебайте да ни потърсите